VIDEO: Jämför och bedöm själva Rosbergsituationen…

Här är en mycket bra video som gör att vi kan göra en direkt jämförelse mellan det varv där Nico Rosberg gör sitt ”misstag” och ett annat varv där det går som det ska.. Rulla detta några gånger och gör din egen bedömning..